Általános szerződési feltételek - Barber Bay

Általános szerződési feltételek

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Spirit-Spa-Concepts Kft. (Székhely: 7003 Sárbogárd, Hársfa utca 10., Telephely, Barber Bay szalon cím: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4/A, adószáma: 13745914-1-07, a továbbiakban Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában álló és a barberbay.hu elnevezésű weboldal és Barber Bay sazalon (a továbbiakban: a „Weboldal” és “Szalon”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon keresztül időpontot foglal bármely szolgáltatásra, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Barber Bay” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Spirit-Spa-Concepts Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Spirit-Spa-Concepts Kft.

Időpont foglalás: időpont foglalása a Weboldalon keresztül, időont foglaló szolgáltató: bwnet.hu (Beauty World Net Kft., (1066 Budapest, Teréz körút 38. I. em. 110/C., 23867352-2-42)

Szolgáltatás: Hajvágás, borotválás, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása. Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Barber Bay hajvágás vagy borotválás.

Weboldal: https://www.barberbay.hu/és azoknak minden microoldala

A Spirit-Spa-Concepts Kft. működése

A Weboldalon több időpont megtalálható, ezeket a Barber Bay határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: A szolgáltatás időpontja, a szolgáltatást végző borbély személye kivételes esetben (pl. betegség, szabadság) változhat.

A Spirit-Spa-Concepts Kft. mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék a szolgáltatás pontos és minőségi teljesítését.

Időkeret: A Spirit-Spa-Concepts Kft. törekszik arra, hogy az előre meghatározott időpontban pontosan, az előre meghatározott időkeret/időtartam alatt teljesítse a szolgáltatást, azonban az időkeret esetenként változhat.

Lemondás: A Felhasználó a szolgáltatást megelőzően 3 órával jogosult a díjmentes lemondásra.

Készpénzes fizetés: A megrendelés oldalon kiválasztható a készpénzes fizetés. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás helyszínén és időpontjában, készpénzzel fizet.

Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

Viselkedési normák

A Spirit-Spa-Concepts Kft. szolgáltatásainak igénybevételekor, és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Bejlentkezés

Jegyvásárlás, lemondás

 • Az Bejelentezést a Weboldalon a Bejelentkezés gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta a napot, borbélyt, szolgáltatást és időpontot, az adatok megadása után a bejelentkezem gomb megnyomásával indíthatja el a foglalás folyamatát.
 • Az időpont foglalás véglegesítéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, keresztnév, cégnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
 • A szolgáltatás igénybevétele készpénzes fizetéssel lehetséges.
 • A sikeres időpont foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • A szolgáltatás időpontját
  • A szolgáltatás helyszínét
  • A kiválasztott borbélyt
  • A foglalási nevet
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb a szolgáltatás időpontja előtt 3 órával jelezni kell a +36 30 3546717 telefonszámon, vagy a bwnet.hu oldalra való belépés után a ‘Foglalásaim’ menüpontban lehet módosítani vagy lemondani a foglalást! Egyéb (Facebookon, más e-mailen, stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó a szolgáltatás kezdőpontja előtt 3 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha a lemondás nem történik meg, a következő alkalommal a nem lemondott szolgáltatás 50%-át felszámoljuk.
 • Foglalás módosítása: Foglalási értéket, a foglalást követő és/vagy megelőző időszakban történő promóciós ajánlat tárgyaként megfogalmazott kedvezmény mértékével utólagosan csökkenteni nem lehet.

Fénykép készítés

A foglalás véglegesítésével, továbbá a szolgáltatáson való részvétellel felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás helyszínén fénykép készülhet róla, melyet a Spirit-Spa-Concepts Kft. korlátozás nélkül felhasználhat.

Biztonsági kamera felvétel

Biztonsági kamerák működtetését  a mindenkori adatvédelmi szabályok megtartása mellett végezzük. A vendégek a szalonba történő belépéssel, mint ráutaló magatartással fogadják e jelen adatvédelmi szabályokat.

Promóciók

 • A Spirit-Spa-Concepts Kft.-nek joga van kedvezményeket adni a szolgáltatás eredeti árából. Ezen kedvezmények feltételeit egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A Spirit-Spa-Concepts Kft. érdekkörét érintően Harmadik Fél is nyújthat kedvezményeket külön megállapodás alapján (pl. kuponakciók stb.), ez esetben azonban a Barber Bay nem vállal felelősséget az adott partner ÁSzF-e és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Spirit-Spa-Concepts Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Barber Bay közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Barber Bay közösség része.

A Spirit-Spa-Concepts Kft. szolgáltatásának időtartama alatt kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Barber Bay marketing célokra használhat. Felhasználó a foglalás véglegesítésével, illetve a szolgáltatáson való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

Felelősség

A Spirit-Spa-Concepts Kft. semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni.

A Spirit-Spa-Concepts Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a szolgáltatás igénybevételekor
 • A szolgáltatás igénybevételekor vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a weboldal használatának megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. időpontok) elérhetősége
 • A szolgáltatás igénybevételét követően, a távozás utáni reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek

A Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@barberbay.hu